تخصصی آبزی پروری

درباره پرورش آبزیان ومباحث شیلاتی

آماده سازی استخر های پرورش ماهیان گرمابی

خشک کردن استخرها :

¢       آهک پاشی استخرها :

آهک پاشی استخر در زمان خالی بودن آن انجام می شود

¢      آهک مرده←جهت خنثی کردن pH . آهک زنده←از بین بردن عوامل بیماریزا.

به طور کلی ، آهک پاشی استخر در موارد زیر انجام می شود :

¢      pH پایین باشد

¢      در زمان تجمع لجن در کف استخر

¢      در هنگام بالا بودن میزان آلودگی استخر در اثر افزودن کود آلی بیش از حد به آب استخر

¢      در هنگام وجود تهدید بیماری در مزرعه

به طور کلی آهک را به دو طریق میتوان مصرف کرد:

¢      ریختن در کف استخر پس از تخلیه آب و خشک کردن آن

¢      افزودن آهک به آب ورودی استخر

دو هفته پس از آهک پاشی باید عمل بارورسازی (کودپاشی) استخر را انجام داد .

¢      بارور سازی (کود دهی ) استخرها :

¢       کودهای آلی :

این کودها به نسبت 20 تن به ازای هر هکتار استخر پرورش کپور ماهیان مورد مصرف قرار میگیرند. این نوع کود را به صورت توده های کوچک بر روی کف استخر قرار میدهیم. که برای یک مرزعه صد هکتاری نیاز به حدود (20*100) = 2000 تن کود آلی خواهیم داشت.

¢       کودهای معد نی :

این کودها هنگامی که استخر را خشک نموده اند یا بلافاصله پس از آبگیری استخر مورد استفاده قرار می گیرند. دو نوع اصلی این کودها عبارتند از : فسفاته و ازته .

    کودهای فسفاته به نسبت 30 کیلوگرم به ازای هر هکتار استخر مصرف میکنیم. . کودهای ازته را به صورت مخلوط با کودهای فسفاته و به نسبت یک به چهار مورد استفاده قرار میدهیم.  برای 100 هکتار حدود 3 تن کود فسفاته و یک چهارم آن کود ازته نیاز داریم.

   در اوایل دوره پرورش کپور ماهیان در استخر، در صورتی که تکثیر و تزاید زی شناوران گیاهی پاسخگوی نیاز و مصرف موجودات زنده ای که از آنها تغذیه می کنند نباشد ، آب استخر رنگ مایل به سبز خود را از دست می دهد که نشانگر نقصان میزان زی شناوران گیاهی آب است. برای حل این مشکل نمی توان از کودهای آلی استفاده کرد زیرا این کار باعث افزایش میزان آمونیاک آب می گردد که برای ماهیها مضر است. بلکه بهتر است از کودهای معدنی استفاده کرد چرا که میتوان آن را بر روی سطح آب استخر ماهیدار شده پاشید . برای این منظور ، استفاده از ماده ای که پایه آن فسفات باشد توصیه می گردد . بهترین کار استفاده از سوپر فسفات است که به سرعت باعث ایجاد توده زی شناوران گیاهی می گردد . در صورت لزوم این کار را چند روز بعد تکرار میکنیم .

در درجه حرارت بالا عمق آب را بالا ببریم. در حالت عادی عمق نرمال 80 سانتیمتر است و در حالت بحرانی مانند افزایش دما عمق تا 2 متر افزایش دهیم.

پاشیدن محلول آب آهک (200 – 100 کیلو گرم در هر هکتار) در اوایل صبح ، در جلوگیری از افزایش شدید pHدر بعد از ظهر ها کمک زیادی می کند

انتخاب بچه ماهی مناسب جهت پرورش ماهیان گرمابی:

¢       انتخاب بچه ماهی مناسب :

معیارهای ارزیابی شامل نسبت بین وزن و طول، وضعیت اندامهای خارجی و کیفیت تغذیه است. در صورتی که بچه ماهی خوب تغذیه شده باشد، لوله گوارش آن پر است، اندامی متناسب دارد و نسبت مناسبی بین اندازه سروبدن آن برقرار است . بهتر است از بچه ماهیانی که دچار ضایعات سطحی نشانگر آلودگی به انگلها و بیماریها می باشند صرفنظر شود.

¢       جابجایی و حمل بچه ماهی :

برای حمل بچه ماهی در مسافتهای کوتاه از مخزنهای پلاستیکی باز به همراه اکسیژن دهی استفاده می شود. تراکم بچه ماهیان 150000 - 70000  قطعه در هر متر مکعب  آب (برای مدت چند ساعت حمل) است . بهتر است دمای آب در زمان حمل پایین باشد برای کاهش دمای آب، کیسه های پلاستیکی حاوی یخ را درون مخزن حمل بچه ماهی قرار می دهند .

. قبل از حمل و نقل بایستی عمل غذا دهی به ماهیها را 48- 24 ساعت پیش از انتقال قطع نمود و آنها را گرسنه نگه داشت .

¢      ماهیدار کردن استخرهای پرورش بچه ماهی :

ماهیدار کردن استخر پس از آبگیری و آمادگی آن صورت می گیرد. تعداد بچه ماهی رها سازی شده در یک استخر باید بر اساس میزان تولید طبیعی استخر و میزان غذای زنده موجود در آن باشد تا هم از این تولیدات طبیعی حداکثر استفاده بعمل آید و هم بچه ماهیان با کاهش غذا مواجه نشوند.

¢      استخر پرورش لارو دارای ویژگیهای زیر است:

مساحت کم 5/. تا 1 هکتار.

خشک باشد زیرا در محیط آبی قدیمی تولید روتیفر خیلی سخت است که باید قبل از آبگیری و کوددهی ضدعفونی شود. روش استفاده از آهک 1-2 تن در هکتار در استخر تازه خالی شده و خشک.

¢      قبل از آبگیری ←کوددهی با کود حیوانی تازه 2(تن در هکتار)

¢      هم دماسازی انجام شود.

¢   لاروها در ابتدا  سرعت رشد بالایی دارند و در عرض 6 روز وزن آنها 8 برابر می شود. و این افزایش وزن تا 10 روز ادامه دارد.

¢   هرچه روتیفرها بیشتر باشند به علت سرعت رشد بالای لاروها با کمبود مواجه می شویم در نتیجه 7-8 روز بعد از این 10 روز غذای کنسانتره به صورت آرد و به تدریج به صورت خمیر در لگن در اختیار لاروها می گذاریم.

¢    غذای طبیعی:

¢   در استخر بچه ماهی کپور و آمور به دلیل بلوم جلبکی ،کوددهی انجام نمی شود. در استخر بچه ماهیان فیتوفاگ و    بیگ هد کوددهی و غذای دستی استفاده میشود.

¢   برای کنترل بلوم← آهک 15 تا 20 روز یکبار 50 تا400 کیلوگرم در هکتار .

¢    حمل بچه ماهیان:

¢   بچه ماهی با وزن 5/0 گرم← حمل به راه دور مشکلی وجود ندارد.

¢   بچه ماهی 1-2 گرم ←24-48 ساعت قرنطینه،گرسنه نگه داشتن ماهی و خالی بودن شکم (برای جلوگیری از تولید مدفوع زیاد و متعاقبا" کاهش اکسیژن و بالارفتن تلفات)

¢   برای راه نزدیک ، اول صبح حمل و نقل صورت گیرد.

¢   کوددهی :2 تن در هکتار کود حیوانی، 150 کیلوگرم کود ازت دار و 50 کیلوگرم کود فسفر دار ریخته 10روز بعد از آبگیری بچه ماهی رهاسازی می شود.در این 10روز زئوپلانکتون، فیتوپلانکتون و بنتوز تولید می شود.

نکات ذیل در کنترل کیفیت آب در نظر گرفته میشود :

¢      کنترل میزان جریان آب ورودی به استخر

¢      کنترل درجه حرارت آب

¢      کنترل میزان اکسیژن محلول آب

¢      کنترل آب استخر، از نظر ایجاد مواد سمی یا ورود آلاینده ها به آن

راههای اساسی پیشگیری از بیماریها :

 

¢       الف) مهیا کردن آب فاقد عامل بیماری

در این رابطه استفاده از منابع آب زیر زمینی چشمه ها بر آب رودخانه ها ارجعیت دارد .

¢       ب) مهیا کردن شرایط محیطی مناسب

¢       دمای مناسب،pH ، اکسیژن، تراکم ماهی در واحد سطح و نسبت صحیح بین ماهیان، تغذیه مناسب و به حداقل رساندن عوامل استرس زا و سروصدا و تور کشیدن زیاد، دست کاری نامناسب ماهی ها و ....

 

 

¢       ج) جلوگیری از انتقال بیماری بین ماهیان

1- از ورود ماهیان وحشی به استخرهای پرورشی جلوگیری شود.

2- تا حد ممکن از مخلوط کردن ماهیان استخرهای مختلف با یکدیگر خودداری شود.

3- پیش از استفاده از وسایل یا تور در هر استخر، آنها ضد عفونی شوند.

¢       د ) ضد عفونی استخرها و وسایل و رعایت اصول بهداشت.

1-ماهیهای مرده یا در حال مرگ را باید جمع آوری کرد واز بین برد. برای این کار بایستی آنها را دفن کرد یا سوزاند .

2 – خشک کردن استخرها در پایان دوره پرورش و شخم زدن آنها .

3 – استفاده از آهک زنده جهت ضد عفونی استخر .       

نکته:در صورت وقوع هرگونه تلفات غیر عادی قطع غذا دهی و تعویض آب اولین و مهمترین اقدام میباشد.

نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:37 توسط |      قالب ساز آنلاین      استخاره آنلاین با قرآن کریم